Regulamin

Regulamin klubu Fit-planet.pl

 1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7-22 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 16.00.
  Zajęcia z trenerem (instruktorem) odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00 oraz w soboty od 9.00-16.00.
 2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia siłowni za zgodą właściciela.
 3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
 4. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnego karnetu lub wykupienie jednorazowego wejścia.
 5. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
 6. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 7. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
  Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 8. Każdy korzystający z siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 9. Personel siłowni oraz właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz urazy powstałe podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz podczas korzystania ze sprzętu na siłowni.
 10. Każda osoba korzystająca z siłowni na czas zajęć jest uprawniona do korzystania z szafek umieszczonych w szatni.
  Do szafki wydawany jest kluczyk.
  W przypadku braku wolnych szafek należy skorzystać z wieszaków.
 11. W przypadku zgubienia kluczyka od szafki zostanie pobrana opłata w wysokości 30 zł w celu wymiany zamka.
 12. Personel siłowni nie odpowiada za przedmioty pozostawiane w szatni oraz w innych miejscach na siłowni.
 13. Ze względów higienicznych osoby korzystające z siłowni proszone są o przynoszenia ze sobą ręcznika w celu rozłożenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń.
 14. Korzystający z siłowni zobowiązani są do odłożenia na wyznaczone miejsce sprzętu na którym ćwiczyli (hantle, sztangi oraz inne akcesoria).
 15. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 16. Wejście na sale treningowe możliwe jest tylko w odpowiednim, kompletnym stroju sportowym oraz czystym, zmienionym obuwiu.
 17. Osoby w wieku 15 do 18 lat mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna.
  Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą korzystać z siłowni.
  Ponieważ nie mamy wydzielonej strefy dla dzieci, ani osoby która będzie się nimi zajmować, prosimy o ich nie przyprowadzanie.
 18. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 19. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 20. Pracownik siłowni ma prawo usunąć z siłowni osoby nie przestrzegające regulaminu.
 21. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
  Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłosić pracownikowi siłowni.
 22. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do jednego z trenerów.
 23. Fit-planet nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach do ćwiczeń spowodowany nadmierną ilością osób ćwiczących.
 24. Wszelkie uwagi oraz wnioski należy zgłaszać w godzinach otwarcia siłowni w recepcji lub bezpośrednio do trenera.